ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Home

ΑΙΤΗΣΗ (2023 – 2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΥΔΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Τμήματα Ηλικίες Δίδακτρα για μέλη Δίδακτρα για μη μέλη
1ο παιδί 2ο παιδί 1ο παιδί 2ο παιδί
Τμήμα Προδημοτικής τάξης (Υπουργείου Παιδείας) 4 8/12 – 6 χρονών €130 Σεπτέμβρη-Ιούνη (εκτός Δεκέμβρη και Μάιο) - €130 Σεπτέμβρη-Ιούνη (εκτός Δεκέμβρη και Μάιο) - *Αίτηση μόνο μέσω Υπ. Παιδείας
€185 Δεκέμβριος 2023 & Μάιος 2024 €210 Δεκέμβριος 2023 & Μάιος 2024
€240 Ιούλιος 2024 €290 Ιούλιος 2024
Τμήματα Νηπιαγωγείου (Κοινοτικά Τμήματα) 3 – 4 8/12 χρονών €240 €220 €290 €270
Τμήματα Νηπιαγωγείου 2 – 3 χρονών €240 €220 €290 €270
Βρεφοκομικά Τμήματα 4 μηνών – 2 χρονών €330 €290 €370 €350

Or drop files here

Or drop files here


- Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ συμμορφώνεται τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙